• edukacija u medicini boli

• akutna poslijeoperacijska bol

• mišićno-koštana bol

• neuropatska bol

• bol kod onkološkog bolesnika

• bol kod djece

• intervencijski zahvati u liječenju boli

• slobodne teme

• intervencijski zahvati u liječenju boli na kadaverima

• Ultrazvuk u liječenju boli

• multidisciplinarno liječenje boli: radionica sa radnim terapeutom, radionica sa fizioterapeutom, radionica s psihologom

Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Osijek

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

Hrvatska liječnička komora

Ured predsjednice Republike Hrvatske