1. dan 17. svibanj12:00-18:30
Registracija sudionika, Hotel OsijekRADIONICE NA KADAVERIMA

Radionice se održavaju na Medicinskom fakultetu u Osijeku, J.Huttlera 4, u anatomskoj dvorani


13:00-14:00
Epiduralna primjena steroida


14:00-15:00
Blokada fasetnih zglobova LS kralježnice


15:00-16:00
Epiduroliza


16:00-17:00
Intradiskalna terapija


PLENARNA PREDAVANJA

Moderator: L. Kapural


19:00-19:30
Excellence in Pain Education: an Overview of the Curricula and Examinations of the European Pain Federation EFIC

B. Morlion


19:30-20:00
Musculoskeletal Pain: Basic Mechanisms and Clinical Implications

L. Arendt-Nielsen


20:00–21:00
Svečano otvaranje kongresa
Glazbeni program
Koktel dobrodošlice

2. dan 18. svibanjPLENARNA PREDAVANJA

Moderator: N. Krčevski Škvarč


08:30-08:50
Brain dysfunctions as substrates of pain disorders: translational studies

L. Villanueva


08:50-09:10
Paradigm Shift in treating Osteoarthritis Pain: Personalized medicine Approach

D. Primorac


PANEL RASPRAVA - IZVRSNOST U EDUKACIJI IZ MEDICINE BOLI

Moderator: V. M. Kogler


09:15-10:15

N. Krčevski Škvarč, L. Kapural, M. Pjević, M. Fingler, I. Radoš


AKUTNA BOL

Moderator: S. Kvolik


10:15-10-30
Mehanizmi kronifikacije akutne boli-prevencija i liječenje

J. Kogler


10:30-10:45
Adjuvantni lijekovi u prevenciji i liječenju akutne poslijeoperacijske boli

G. Fingler


10:45-11:00
Populacijske razlike u metabolizmu analgetika kod kritično oboljelih

S. Kvolik


11:00-11:15
Risk factors for postoperative pain intensity in endocrine surgeryi

N. Kalezić


11:15-11:25
Rasprava


11:25-11:40
STANKA ZA KAVU


11:40-12:10
SATELITSKI SIMPOZIJ - STADA
„Tapentadol u Hrvatskoj – godinu dana poslije...“

Mora li moćan analgetik ujedno biti i jaki opioid?

M. Fingler

Novi pristup u liječenju neuropatske boli – jesmo li korak dalje?!

E. Bilić


NEUROPATSKA BOL

Moderator: A. Barada


12:10-12:25
Novosti u liječenju neuropatske boli

A. Pražnikar


12:25-12:40
Neuropatska bol u križobolji

A. Barada


12:40-12:55
Neuropatska bol u glavobolji

D. Jančuljak


12:55-13:10
Neuropatska bol u preživjelih od raka

M. Fingler


13:10-13:20
Rasprava


13:20-13:50
SATELITSKI SIMPOZIJ - BERLIN-CHEMIE MENARINI


13:50-14:50
RUČAK


KARCINOMSKA BOL

Moderator: A. Juretić


14:50-15:05
Onkološki pristup u liječenju karcinomske boli s naglaskom na radioterapiju

A. Juretić


15:05-15:20
Kanabis u liječenju karcinomske boli

M. Lončarić Katušin


15:20-15:35
Integrirani pristup onkološkom bolesniku

J. Š. Macan


15:35-15:50
Liječenje boli u palijativnoj skrbi onkološkog bolesnika

N. Krčevski Škvarč


15:50-16:00
Rasprava


16:00-16:30
Poster sekcija


16:30-16:45
Stanka za kavu


MIŠIĆNO-KOŠTANA BOL

Moderator: S. T. Tomašević


16:45-17:00
Osteoporoza, bolest koja boli ili ne boli?

J. Milas Ahić


17:00-17:15
Suvremeni farmako-terapijski trendovi u liječenju osteoporoze

S. T. Tomašević


17:15-17:30
Nefarmakološko liječenje komplikacija osteoporoze

M. Kadojić


17:30-17:45
Minimalno invazivno liječenje osteoporotičnih prijeloma kralježaka

S. Rapan


17:45-17:55
Rasprava


RADIONICE: MULTIDISCIPLINARNO LIJEČENJE BOLI KBC OSIJEK


17:00-18:00
Primjena Bowen i Emmett metode u tretmanu pacijenata s boli

V. Matković, O. Pope-Gajić


17:00-18:00
Kognitivno bihevioralne tehnike u liječenju kronične boli

I. Dimitrijević


17:00-18:00
Radni terapeut – primjena adaptiranih pomagala u izvedbi aktivnosti dnevnog života

Lj. Pavić


20:00
SVEČANA VEČERA


3. dan 19. svibanjMINIMALNO INVAZIVNO LIJEČENJE BOLI

Moderator: M. Benedičić


08:30-08:45
Nove tehnologije u stimulaciji kralježnične moždine za kontrolu boli

L. Kapural


08:45-09:00
Radiofrekventna denervacija fasetnih zglobova LS kralježnice

I. Radoš


09:00-09:15
Surgical approaches in the treatment of chronic low back pain

M. Benedičić


09:15-09:30
Current Trends in Long Term Back Pain Management - A Critical Appraisal

G. Racz


09:30-09:40
Rasprava


09:40-10:10
SATELITSKI SIMPOZIJ - MEDTRONIC


10:10-10:40
Poster sekcija


10:40-10:55
Stanka za kavu


SLOBODNE TEME

Moderator: V. Orlić Karbić


10:55-11:10
Primjena UZV u intervencijskom liječenju boli

N. Grančarić


11:10-11:25
Anterior cutaneus nerve entrapment sindrom u dječjoj dobi

T. Kifer


11:25-11:40
Regionalna analgezija u liječenju akutne poslijeoperacijske boli

V. Orlić Karbić


11:40-11:55
Doživljaj boli kod anksioznih trudnica

L. F. Dunkić


RADIONICE


11:15-13:05
UZV u liječenju kronične boli – demonstracija na modelima

N. Grančarić


SLOBODNE TEME

Moderator: I. Šklebar


11:55-12:10
Procjena boli CPOT skalom kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji

O. K. Tot


12:10-12:35
Primjena lasera male snage u liječenju boli

I. Šklebar


12:35-12:50
Pulsirajuća radiofrekventna modulacija kod neuralgije trigeminusa

D. V. Azenić


12:50-13:05
Komplikacije radiofrekventne denervacije

I. H. Drenjančević


13:05-13:30
Predstavljanje udruge bolesnika s kroničnom boli


13:30-13:45
Proglašenje najboljih postera


13:45
Zatvaranje kongresa


13:45-14:15
Godišnji sastanak HDLB


Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Osijek

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

Hrvatska liječnička komora

Ured predsjednice Republike Hrvatske