UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

  • Sažeci na hrvatskom ili engleskom jeziku predaju se isključivo u elektronskom obliku. Cjeloviti radovi biti će objavljeni uz predhodnu recenziju u časopisu Acta Medica Croatica, te je cjelovite radove potrebno napisati po uputama navedenog časopisa. Svi sažeci će biti objavljeni u kongresnoj knjizi sažetaka koju ćete dobiti u kongresnom ruksaku, a cjeloviti radovi će biti naknadno objavljeni u Acta Medica Croatica.
  • Sažeci smiju sadržavati najviše 250 riječi.
  • Tri najbolja postera biti će primjereno nagrađena.
  • Rok za primitak sažetaka i cjelovitih radova: 15.travanj 2018.
  • Sažeci se šalju na email ir@mefos.hr ili putem dolje navedenog online obrasca.
  • Acta Medica Croatica - upute autorima za pisanje radova u navedenom časopisu.


POSTERI

  • Pozivamo sve zainteresirane da prijave postere na navedene teme i ukratko usmeno prikažu rezultate postignute u kliničkom i istraživačkom radu.
  • Dimenzije postera: 90 cm širina x 130 cm visina.


BODOVI

  • Za sudjelovanje na Kongresu svi registrirani (aktivni i pasivni) sudionici bit će bodovani prema pravilniku odgovarajućih komora.


SLUŽBENI JEZICI

  • Hrvatski i engleski jezik.

Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Osijek

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

Hrvatska liječnička komora

Ured predsjednice Republike Hrvatske