Ispunjeni obrazac dostaviti putem faksa na +385 1 4880 612 ili na agencija@zutimacak.hr

Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Osijek

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

Hrvatska liječnička komora

Ured predsjednice Republike Hrvatske