Predsjednik
Ivan Radoš
Dopredsjednik
Mira Fingler
Tajnik
Ivan Omrčen


Članovi organizacijskog odbora
 • Ante Barada
 • Diana Butković
 • Simeon Grazio
 • Hrvoje Černohorski
 • Marko Jukić
 • Antonio Juretić
 • Vlasta Orlić Karbić
 • Mirjana Lončarić Katušin
 • Jana Kogler
 • Maša Kontić


Lokalni organizacijski odbor
 • Darija Venžera Azenić
 • Dino Budrovac
 • Ivana Haršanji Drenjančević
 • Hrvoje Černohorski
 • Marica Kristić
 • Ivan Omrčen
 • Ozana Katarina Tot


Znanstveni odbor
 • Jasminka Milas Ahić
 • Ante Barada
 • Diana Butković
 • Davor Jančuljak
 • Marko Jukić
 • Antonio Juretić
 • Mira Kadojić
 • Slavica Kvolik
 • Višnja Majerić Kogler
 • Ivan Radoš
 • Saša Rapan


Počasni odbor
 • Mitja Benedičić
 • Nataša Grančarić
 • Nevena Kalezić
 • Leonardo Kapural
 • Bart Morlion
 • Lars Arendt-Nielsen
 • Aleš Pražnikar
 • Dragan Primorac
 • Gabor Racz
 • Nevenka Krčevski Škvarč
 • Miroslava Pjević
 • Snežana Tomašević Todorović
 • Luis Villanueva

Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Osijek

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

Hrvatska liječnička komora

Ured predsjednice Republike Hrvatske