VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA

 • Od četvrtka, 17. svibnja 2018. do subote 19. svibnja 2018. godine

MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA

 • Hotel Osijek
 • Šamačka ul. 4, Osijek, Hrvatska
 • Tel: +385 31 230 333
 • Fax: Fax: +385 31 230 444
 • Email: info@hotelosijek.hr
 • Web: http://www.hotelosijek.hr/

TEHNIČKI ORGANIZATOR / SLUŽBENA AGENCIJA

 • ŽUTI MAČAK d.o.o.
 • Green Gold centar, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Tel: +385 1 4880 610
 • Fax: +385 1 4880 612
 • Mob: +385 99 257 2470
 • Email: agencija@zutimacak.hr
 • Web: http://www.zutimacak.hr/

TAJNIŠTVO KONGRESA

 • gđa. Andrea Mršo
 • KBC Osijek, J.Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Tel: +385 31 511 502
 • Mob: +385 99 44 868 05
 • Email: mrsoandrea385@gmail.com
 • Web: http://osijek2018.hdlb.org

PRIJAVA SUDIONIKA

 • Putem obrasca na službenoj stranici Kongresa.

PRIJAVA SAŽETAKA

 • Putem obrasca na službenoj stranici Kongresa.

SLUŽBENI JEZICI

 • Hrvatski i engleski jezik.

Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Osijek

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

Hrvatska liječnička komora

Ured predsjednice Republike Hrvatske